На 26.06.2020 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЦЕНКОР” ЕООД и Министерство на икономиката…